Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na str?nkach na?ej materskej ?koly!

 

Prevádzka MŠ Bajzova 9:    6:30 - 16:30

     E-mail: msbajzova@centrum.sk

     Tel.: 041/72 426 81

 


 

 

Upozornujeme odberatelov stravy, ze odhlásit stravu je nutné 1 den vopred do 12:00 hod.

Jedine v pondelok je mo?né odhlásenie zo stravy do 06:45 hod. Po tomto ?ase si mô?e zákonný zástupca vyzdvihnú? obed do 12.30 hod. po telefonickom dohovore. 

 

Fotky sú k dispozícií na facebookovej stránke MS Bajzova

https://www.facebook.com/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

 

Prevádzka MŠ V. Javorku:   6:30 - 16:15

     E-mail: elbajzova@gmail.com