Novinky

Novinky e-mailom


Kontakt

Materská škola
Bajzova 9
010 01 Žilina

Telefón MŠ Bajzova: 0910 337 883
Telefón ŠJ MŠ  Bajzova: 041/724 26 81

 

 

Materská škola - elok. prac. V. Javorku
V. Javorku 32
010 01 Žilina

Telefón el. prac. V. Javorku:  0911337883

 

Poplatky za dochádzku:
Číslo účtu IBAN SK05 5600 0000 0003 5524 3001 (0355243001/ 5600)

Príspevok na stravovanie MŠ Bajzova:
Číslo účtu 0330372018 / 5600

Domovská adresa MŠ : www.msbajzova.sk

email : msbajzova@centrum.sk