Novinky

Novinky e-mailom


Kontakt

Materská škola
Bajzova 9
010 01 Žilina

Telefón:
041/724 26 81

Materská škola pri ZŠ V.Javorku 32 v Žiline  elokované triedy

Telefón:  0911337883

Poplatky za dochádzku:
Číslo účtu 0355243001/ 5600

Príspevok na stravovanie:
Číslo účtu 0330372018 / 5600

Domovská adresa MŠ : www.msbajzova.sk

email : msbajzova@centrum.sk