Novinky

Novinky e-mailom


Jedálniček

       MŠ Bajzova:

Zákonní zástupcovia odhlasujú stravu:

    • V pondelok alebo v deň, ktorý nasleduje po sviatkoch do 8:00

    • V ostatné dni telefonicky  041 724 26 81 - ŠJ MŠ Bajzova deň vopred do 14:00

    • V prípade choroby dieťaťa si môže prísť vyzdvihnúť zák. zástupca v čase od 11:00 - 13:00 stravu do vlastného obedára. (V čase mimoriadnej situácie do jednorazových nádob)

    • Odobratie stravy je možné LEN v prvý deň choroby a LEN v tom prípade, ak túto skutočnosť ohlási vedúcej ŠJ v daný deň najneskôr do 11:00. Po tomto čase bude strava vydaná na duplu pre ostatné deti. 

     • Ak dieťa do MŠ nenastúpi zákonný zástupca uhrádza plnú stravnú jednotku. Ďalšie dni je povinnosťou zákonného zástupcu dieťa zo stravovania odhlásiť.

    • Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na dieťa v hmotnej núdzi. 

    • Dieťa sa neodhlasuje zo stravy u učiteliek na triedach. 

 

 

 Elok. prac. V. Javorku:

    • Zákonní zástupcovia odhlasujú stravu cez www.strava.sk deň vopred do 13:30

    • Zák. zást. si môže v prvý deň choroby vyzdvihnúť obed od 11:30 – 12:30 priamo v MŠ.

    • Odobratie stravy je možné LEN v prvý deň choroby a LEN v tom prípade, ak túto skutočnosť ohlási MŠ V. Javorku 0911 337 883  v daný deň najneskôr do 11:00. 

 

 Jedálny lístok nájdete na facebookovej stránke MS Bajzova

https://www.facebook.com/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

 

Naša ŠJ pri MŠ ul. Bajzova 9 Žilina je zapojená do školského mliečneho programu a do školského ovocného programu.

Nariadenie vlásy SR č. 200/2019 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách, ktoré je účinné od 01.08.2019.