Novinky

Novinky e-mailom


Jedálniček

 

Upozorňujeme rodičov, že v prípade neprítomnosti dieťaťa si môžu vyzdvihnúť obed LEN v čase

 

od 11:45 do 12:00 hod.

 

Podmienkou je: oznámiť do 10:00, vedúcej ŠJ na t.č. 041 568 661, že majú záujem o vyzdvihnutie obeda do obedára.

Upozorňujeme rodičov, že ak túto skutočnosť nenahlásia do 10:00 hod.

OBED NEDOSTANÚ!!!!

 Jedálny lístok nájdete na facebookovej stránke MS Bajzova

https://www.facebook.com/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

 

Naša ŠJ pri MŠ ul. Bajzova 9 Žilina je zapojená do školského mliečneho programu a do školského ovocného programu.

Nariadenie vlásy SR č. 200/2019 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách, ktoré je účinné od 01.08.2019.