Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

IČO 379 050 82

DIČ 202 176 07 52

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9 

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 0910 337 883

ŠJ 041724 26 81

úhrada stravy na účet ŠJ Bajzova: SK96 5600 0000 0003 3037 2018

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 883

ŠJ elok. 0904 991 905

Číslo účtu ŠJ-elok: SK05 5600 0000 0003 0372 3003

FCB: https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

 

 Dôležitý oznam pre MŠ Bajzova aj elokované triedy!!!!

Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o spustení prevádzky v šk. r. 2022/2023

Vážení rodičia,

riaditeľstvo MŠ Bajzova 9, oznamuje, že

Prevádzka MŠ Bajzova aj elokovaných tried začne v pondelok 5.9.2022!!!!

 

Dňa 13.9.2022 o 15.00 hod. sa na elokovaných triedach V. Javorku uskutoční plenárne a triedne ZRŠ pre rodičov detí na elokovaných triedach.

Dňa 14.9.2022 o 15.00 hod. sa na MŠ Bajzova uskutoční plenárne a triedne ZRŠ pre rodičov detí na MŠ Bajzova.

Účasť všetkých rodičov je potrebná, nakoľko budú rodičia informovaní o prevádzke a fungovaní MŠ, o poplatkoch MŠ, o krúžkach fungujúcich na MŠ.

 

Pri nástupe treba priniesť pre deti: papuče s bielou podrážkou, pyžamo, náhradné oblečenie, pohárik/umelohmotný/-všetko podpísané alebo označené. Deti prijaté na MŠ Bajzova si veci prinesú vo vlastných označených ruksakoch, nakoľko v šatniach chýbajú skrinky. Prinesené veci je potrebné dôsledne podpísať, označiť, aby sa veci deťom nepostrácali a vzájomne nepovymieňali.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa spoločne na vaše a naše detičky.

 

 POĎAKOVANIE.

Touto cestou sa chceme z celého srdca poďakovať všetkým ockom a mamičkám, ktorí neváhali, našli si čas a zapojili sa do náročných brigádnických prác na materskej škole.

Vďaka patrí aj všetkým zamestnancom MŠ Bajzova, ktorí intenzívne pracovali, aby 5.9.2022 pripravili funkčné a bezpečné prostredie pre naše-vaše detičky

 

Vitajte na stránke MŠ Bajzova

Písomnosti potrebné k vytlačeniu nájdete v sekcii -  Pre rodičov - Pre rodičov