Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

IČO 379 050 82

DIČ 202 176 07 52

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9 

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 0910 337 883

ŠJ 041724 26 81

úhrada stravy na účet ŠJ Bajzova: SK96 5600 0000 0003 3037 2018

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6.30 - 16.15
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 883

ŠJ elok. 0904 991 905

Číslo účtu ŠJ-elok: SK05 5600 0000 0003 0372 3003

FCB: https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

 

Vážení rodičia,

riaditeľstvo MŠ Bajzova 9, oznamuje, že 07.02.2023 a 08.02.2023

bude PREVÁDZKA MŠ BAJZOVA 9

P R E R U Š E N Á

/netýka sa elokovaných tried/

z dôvodu prerušenia dodávky el. energie.

 

 

Vážení obyvatelia,
dovoľte mi informovať Vás o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.
Obmedzená distribúcia elektriny bude v nasledujúcich termínoch a platí pre tieto odberné miesta a lokality:

12. januára 2023 v čase od 7.30 – 15.30 hod.
Staré mesto:      Košická
16. januára 2023 v čase od 7.30 – 11.30 hod.
Staré mesto:      Bratislavská
16. januára 2023 v čase od 9.30 – 13.30 hod.
Hliny:                   Komenského, Lichardova
17. januára 2023 v čase od 7.30 – 15.30 hod.
Staré mesto:      Bratislavská
17. januára 2023 v čase od 7.00 – 18.00 hod.
Bytčica:               Ametystová
18. januára 2023 v čase od 7.30 – 15.30 hod.
Hliny:                   Bánovská cesta, Bytčická, Kamenná, Pri Rajčianke, Rajecká
Staré mesto:      Dolné Rudiny
19. januára 2023 v čase od 6.30 – 18.30 hod.
Staré mesto:      1. mája, D. Dlabača, Republiky, Sad na Studničkách
20. januára 2023 v čase od 6.30 – 18.30 hod.
Staré mesto:      R. Zaymusa
30. januára 2023 v čase od 6.30 – 19.30 hod.
Staré mesto:      F. Ruppeldta, Framborská, J.M. Hurbana, Jánošíkova, Legionárska, Murgašova, Radlinského, Veľká Okružná
31. januára 2023 v čase od 6.30 – 19.30 hod.
Staré mesto:      F. Ruppeldta, Framborská, J.M. Hurbana, Jánošíkova, Legionárska, Murgašova, Radlinského, Veľká Okružná
6. februára 2023 v čase od 7.00 – 16.30 hod.
Bôrik:                    Mojmírova, Na Malý Diel, Pribinova, Rastislavova, Slavomírova, Veľkomoravská
7. februára 2023 v čase od 6.30 – 16.30 hod.
Bôrik:                    A. Rudnaya
Hliny:                    Bajzova
7. februára 2023 v čase od 7.00 – 16.30 hod.
Vlčince:                Obežná, Pittsburgská, Pražská ulica, Sv. Cyrila a Metoda
8. februára 2023 v čase od 7.00 – 16.30 hod.
Bôrik:                   A. Rudnaya, A. Petrovského, G. Povalu, Hečkova, Poľná
Hliny:                   Bajzova, Bezručova, Kvetná, Ladiverova
9. februára 2023 v čase od 7.00 – 16.30 hod.
Staré mesto:      Bratislavská, Kragujevská
Mgr. Barbora Zigová - hovorkyňa mesta

 

 

 

 

 

Vitajte na stránke MŠ Bajzova

Písomnosti potrebné k vytlačeniu nájdete v sekcii -  Pre rodičov - Pre rodičov