Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

 

 

Prevádzka MŠ a elokovaného pracoviska je od 6:30 - 16:30. Z prevádzkových dôvodov odporúčame rodičom, nástup do MŠ od 7:00 a odchod z MŠ najneskôr o 16:00.

Prosíme rodičov, aby akceptovali odporúčania z manuálu pre MŠ z vyššie uvedeného linku (PRÍLOHA: Manuál pre MŠ, str. 3/14 v odseku Zákonný zástupca).

 

Všetky dôležité informácie, nájdete na facebooku - MSbajzova 

https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9 

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 041/72 426 81

 

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 883

 

 Oznam

Vážení rodičia

  • Prerušenie prevádzky MŠ Bajzova pokračuje aj v týždni od 18.1.2021.

  • Pre prihlásené deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorých charakter práce nedovoľuje prácu z domu, (zástupca kritickej

  • infraštruktúry sa myslí napr. zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič...)

  •  prevádzka pokračuje na elokovaných triedach V.Javorku

 

 Ďakujeme za pochopenie

 

 

 https://www.facebook.com/136081869763376/posts/3742921485746045/

 

 Rozhodnutie Ministerstva školstva - klikni tu

 

 Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa - klikni tu, je potrebné vyplniť a odovzdať p. učiteľke po príchode dieťaťa do MŠ.

 

Upozornenie pre rodičov.

Poplatok za MŠ 20 eur na mesiac január 2021 je potrebné uhradiť do 15.1.2021 na číslo účtu:

SK 05 5600 0000 0003 5524 3001

Odpustenie alebo zníženie poplatku sa bude riešiť v mesiaci február 2021.