Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

Vážení rodičia prosím venujte pozornosť nasledujúcim informáciam týkajúcich sa nástupu detí do MŠ:

 

V nasledujúcom linku si pozorne preštudujte informácie vydané Ministerstvom školstva SR.

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/

 

Otvorte si dokument Materská škola a stiahnite si PRÍLOHU č. 3 a PRÍLOHU č. 4, vyplňte a prineste so sebou v prvý deň nástupu do MŠ - 2.9.2020.

Prevádzka MŠ a elokovaného pracoviska je od 6:30 - 16:30. Z prevádzkových dôvodov odporúčame rodičom, nástup do MŠ od 7:00 a odchod z MŠ najneskôr o 16:00.

Prosíme rodičov, aby akceptovali odporúčania z manuálu pre MŠ z vyššie uvedeného linku (PRÍLOHA: Manuál pre MŠ, str. 3/14 v odseku Zákonný zástupca).

 

V prvý deň nástupu treba deťom priniesť:

papučky, pyžamo, náhradné oblečenie, vlastný umelohmotný pohárik na pitie, rúško. Nezabudnúť všetky veci podpísať menom dieťaťa.

 

Upozorňujeme rodičov, že je PRÍSNY ZÁKAZ nosenia hračiek do MŠ.

Veríme, že prísne opatrenia prekonáme v zdraví a s radosťou začneme nový školský rok s našimi najmenšími.

TEŠÍME SA NA VÁS

 

 

 

Všetky dôležité informácie, nájdete na facebooku - MSbajzova 

https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9 

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 041/72 426 81

 

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 883

 

 

Manuál pre materské školy (23. 10. 2020) 

 

 www.minedu.sk

 

 Cieľom manuálu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov

  Všetky ustanovenia tohto manuálu, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministra č. 2020/17294994:1-A1810

 

 

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách 30.10. a 2., 6.,9.11.2020