Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

 

 

Prevádzka MŠ a elokovaného pracoviska je od 6:30 - 16:30. Z prevádzkových dôvodov odporúčame rodičom, nástup do MŠ od 7:00 a odchod z MŠ najneskôr o 16:00.

Prosíme rodičov, aby akceptovali odporúčania z manuálu pre MŠ z vyššie uvedeného linku (PRÍLOHA: Manuál pre MŠ, str. 3/14 v odseku Zákonný zástupca).

 

Všetky dôležité informácie, nájdete na facebooku - MSbajzova 

https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9 

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 041/72 426 81

 

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 883