Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9  - z dôvodu dočasného presťahovania MŠ Bajzova na ZŠ Limbová

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 0910 337 883

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 883

FCB: https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 
Milé maminky.
Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc.
V pondelok 1.8.2022 o 8:30 hod. potrebujeme 5 šikovných pomocníčok, ktoré nám pomôžu upratať triedu od stavebných nečistôt. Nájde sa niekto, kto nám pomôže? ????
Zn. Káva a dobrá nálada zaručená ???? 
Hláste sa prosím na t.c. 0910 337 883
 
Ďakujeme 
 
 

Dôležitý oznam pre stravníkov od šk. r. 2022/2023

Od 1.07.2022 je v platnosti nový Zákon č. 232/2022 Z. z. o dotácií na stravovanie.

 3 - 5 ročné deti:

  • Ak zákonný zástupca  pracuje, stravu deťom hradí v plnej výške.
  • Ak zákonný zástupca pracuje, ale jeho príjem je na hranici životného minima, má nárok na Dotáciu na stravu. Je potrebné, aby vypísal Formulár na posúdenie príjmu, ktorý zanesie na ÚPSVaR. Vznikne mu tak nárok na Dotáciu na stravu na I. polrok. Túto skutočnosť musí oznámiť riaditeľke MŠ.
  • Ak nepracuje zákonný zástupca, má nárok na Dotáciu na stravu. Je potrebné, aby vypísal Formulár na posúdenie príjmu, ktorý zanesie na ÚPSVaR. Vzynikne mu tak nárok na Dotáciu na stravu na I. polrok. Túto skutočnosť musí oznámiť riaditeľke MŠ.

5-6 ročné deti:

Zákonný zástupca dieťaťa predškoláka má nárok poberať BUĎ stravu zadarmo ALEBO daňový bonus v sume 70€/dieťa.

Zákonný zástupca si tak môže vybrať jeden z nasledujúcich variantov:

  • 1. variant: Ak má záujem o poberanie daňového bonusu - stravu si bude hradiť v plnej výške.
  • 2. variant:  Ak má záujem o dotáciu na stravu (1,3€/za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na vyučovacom procese a odobralo obed) vypíšte ČESTNÉ VYHLÁSENIE a odovzdá ho ihneď p. riaditeľke. V tomto prípade mu ale zaniká nárok na daňový bonus! Preto sa Vám lepšie oplatí prvý variant
  • 3. variant: Ak nepoberáte daňový bonus (nepracujete) vypíšete ČESTNÉ VYHLÁSENIE o nepoberaní daňového bonusu, na základe ktorého Vám bude priznaná Dotácia na stravu. ČESTNÉ VYHLÁSENIE donesiete v termíne

ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRINIESŤ DO RIADITEĽNE MŠ V TERMÍNE DO 5.8.22022!!! (prosím telefonicky sa informujte, kam ho doručíte)

 

 

OZNAM - PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ BAJZOVA

 

Riaditeľstvo Materskej školy Bajzova 9, 010 01, Žilina oznamuje, že v termíne od 23.8.2022 – 31.8.2022 počas letných prázdnin prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu sťahovania a v zmysle vyhlášky č. 541/2021, § 2 ods. 3 Z. z. o materskej škole a zákona č.245/2008 Z.z., § 150a o výchove a vzdelávaní z:

  • potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy,

  • dezinfekcie prostredia a hračiek,

  • čerpania dovolenky niektorých zamestnancov. 

O začiatku prevádzky Vás budeme informovať.

Prajeme krásne prázdniny plné oddychu.

 

 

 

Vitajte na stránke MŠ Bajzova

Písomnosti potrebné k vytlačeniu nájdete v sekcii -  Pre rodičov - Pre rodičov

AKCIE MŠ nájdete v sekcii ,, O mravčekoch"- Program roka