Novinky

Novinky e-mailom


Rada materskej školy

Členovaia Rady školy
pri MŠ Bajzova 9, Žilina 2018

Ing. Arch. Maňák Dušan - poslanec 0903 535345, ma.at.@stonline.sk

Mgr. Fiabane Peter - poslanec 0903 534434, fibo@stonline.sk

Kramarová Lubica - predseda 0903 610466, lubica.kramarova@gmail.com

Janošková Alena - podpredseda 0908 438993, alenkaja7@gmail.com

Brodňanová Katarína - rodič 0903 321320, katarina.brodnanova@fel.uniza.sk

Dušan Burger - rodič 0907 303142, dusan.burger@gmail.com

Zuzana Brončeková - rodič 0907 564654, zbroncekova@gmail.com

Obecajčíková Daniela - rodič 0917 838707, obecajcikovadaniela@gmail.com

Sokolová Mária - prevádzkový zamestnanec 0910 274085, mariasokolova75@gmail.com