Novinky

Novinky e-mailom


Rada materskej školy

Členovaia Rady školy
pri MŠ Bajzova 9, Žilina 2019

 

 

Rada školy pri MŠ Bajzova 9. Žilina 2019

 

 

Delegovaní členovia do rady školy za zriaďovateľa:

 

 1.  Mgr. Vladimír Randa

2.  Ing. Arch. Dušan Maňák

 

 

 

Mená a priezviská členov rady školy, kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail):

meno

adresa

telefón

mail

Ľubica

Kramarová

0903 610466

lubica.kramarova@gmail.com

Alenka

Janošková

0908 438993

alenkaja7@gmail.com

Mária

Sokolová

0910 274085

mariasokolova75@gmail.com

Dušan

Burger

0907 303142

Dusan.burger@gmail.com

Zuzana

Brončeková

0907 564654

zbroncekova@gmail.com

Katarína

Brodňanová

0903 321320

katarina.brodnanova@fel.uniza.sk

Daniela

Obecajčíková

0917 838707

obecajcikovadaniela@gmail.com

Vladimir

Randa

0949 754146

vladimir.randa@gmail.com

Dušan

Maňák

0903 535345

ma.at.@stonline.sk