Novinky

Novinky e-mailom


Rada materskej školy

Členovaia Rady školy
pri MŠ Bajzova 9, Žilina 

 

 

Rada školy pri MŠ Bajzova 9. Žilina 

 

 

Delegovaní členovia do rady školy za zriaďovateľa:

 

 1.  Mgr. Vladimír Randa

2.  Ing. Arch. Dušan Maňák

 

 

 

Mená a priezviská členov rady školy, kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail):

meno

priezvisko

telefón

e - mail

Janka

Žuchová

0910 277424

jana.zuchova@gmail.com

Zdenka 

Macurová

0903 234842

zdenka.macurova@gmail.com

Mária

Sokolová

0910 274085

mariasokolova75@gmail.com

Lenka

Bačová

0905 984110

Lenka.bacova111@gmail.com

Katarína

Tomašcová

0903 897994

tomascovak@gmail.com

Beáta

Ďurišová

0904 191906

beata.duris@gmail.com

Daniela

Obecajčíková

0917 838707

obecajcikovadaniela@gmail.com

Vladimir

Randa

0949 754146

vladimir.randa@gmail.com

Dušan

Maňák

0903 535345

ma.at.@stonline.sk