Novinky

Novinky e-mailom


Zápis detí do materskej školy

"Žiadosť o prijatie do MŠ" - ktorého súčasťou je aj Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorasť a Informácia o povinnom očkovaní TU 

"Písomné vyhlásenie o doručovaní" TU