Novinky

Novinky e-mailom


2% dane

Jednou z možností finančného podporovania výchovno-vzdelávacej činnosti je možnosť darovať 2% dane pre našu materskú školu, čo by nám výrazne pomohlo pri skvalitnení a zjednodušení edukačných činností detí.

Tlačivá budú k dispozícií na materskej škole aj na našej stránke. Pre rodiča je vtedy potrebné, aby požiadal svoju mzdovú účtareň o potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.