Novinky

Novinky e-mailom


2% dane

Jednou z možností finančného podporovania výchovno-vzdelávacej činnosti je možnosť darovať 2% dane pre našu materskú školu, čo by nám výrazne pomohlo pri skvalitnení a zjednodušení edukačných činností detí.

Tlačivo k podaniu 2% pre našu MŠ:TU

Vypisať:

  • názov: Žilinská komunitná nadácia
  • IČO: 42218659

Pre rodiča je vtedy potrebné, aby požiadal svoju mzdovú účtareň o "POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov", ktoré nám doloží k "VYHLÁSENIU o poukázaní dane "

Ak niekto zaniesol svoje potvrdenie priamo na daˇˇnový úrad (prosíme o jeho fotokópiu)

Dôležité termíny:

  • do 31.3.20223 - podanie daňových priznaní zo strany daňovníka /fyzické osoby/, ktorí podávajú daňové priznanie+podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30.4.2023 - zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ /zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj potvrdenie o zaplatení dane/
  • príslušné tlačivá Vám odovzdajú p. uč. na triede