Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

 

 Všetky dôležité informácie, nájdete na facebooku - MSbajzova 

https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9 

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 041/72 426 81

 

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 88

 Zápis do materskej školy na nový školský rok 2021/2022

 

 


Prijímanie detí do Materskej školy Bajzova 9.  Žilina
 na školský rok 2021/2022 bude v zmysle platných predpisov 
a po dohode so zriaďovateľom na základe podania písomnej žiadosti 
v dňoch 12. – 14. mája 2021.  
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný materskej škole 
doručiť písomnú žiadosť s potvrdením o zdravotnom stave  a očkovaní dieťaťa
 od všeobecného lekára pre deti a dorast. 
Spôsob podávania žiadosti je závislý od epidemiologickej  situácie 
v čase podávania žiadosti. O tejto skutočnosti budeme rodičov informovať.

 

 Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné


Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do MŠ

 automaticky od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

 

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 12.4.2021

 
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-4-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/