Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9 

Po - Pi: 6:30 - 16:30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 041/72 426 81

 

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6:30 - 16:30
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 883

 

Odhlasovanie stravy

Upozorňujeme odberateľov stravy, že odhlásiť stravu je nutné deň vopred, do 12:00 hod. Jedine v pondelok je možné odhlásenie zo stravy do 6:45 hod. Po tomto čase si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť obed do 12:30 hod. po telefonickom dohovore. Platí len pre MŠ Bajzova, nie pre elokované triedy.

Na elokovaných triedach sa strava odhlasuje aj platí cez EDUPAGE na základe vygenerovaného hesla, ktoré  rodičia obdržali. Aj napriek tomu je rodič povinný neprítomnosť dieťaťa odhlásiť aj u pani učiteliek na tridach na t.č.0911 337 883

OZNAM

Od 24.2. - 28.2.2020 bude prerušená prevádzka MŠ Bajzova z dôvodu jarných prázdnin a nízkeho počtu prihlásených detí a tiež z dôvodu vykonania dezinfekcie kôli výskytu rôzných infekčných ochorení.

 

 Zápis do MŠ 

Kritéria prijímania detí do MŠ

 

Faktúry a zmluvy

 

Nájdete nás na facebooku:

    
     MŠ Bajzova

Sme tojtriedna materská škola nachádzajúca sa na Bajzovej ulici 9 v Žiline. Budova materskej školy je situovaná v pokojnom a príjemnom prostredí sídliska, mimo hlavných ciest. Pracujeme s víziou „ otvorená škola, druhý domov“, kde škola a rodičia tvoria spoločnú, vzájomne sa ovplyvňujúcu komunitu.

Vznikli sme už v roku 1975. Od roku 2004 sme právnym subjektom, ktorý je i naďalej štátnou školou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Žilina. Pred 5. rokmi sme sa rozrástli o ďalšie 2 triedy umiestnené na elokovanom pracovisku V. Javorku. 3 - 6-ročným detičkám a deťom s OŠD poskytujeme predprimárne vzdelávanie podľa štátneho vzdelávacieho programu. Navštevujú nás deti prevažne zo sídliska Hliny VI. a sídliska Solinky v Žiline. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje kolektív 11 pedagogických pracovníčok, kvalifikovaných učiteliek MŠ s viac ako 20 ročnou praxou. 

Spolupracujeme so základnými školami v našom okolí: Základná škola Gaštanová, Základná škola Limbová, Základná škola Vendelína Javorku a SZŠ Oravská cesta, kam najčastejšie odchádzajú deti do 1. ročníka. Úzko spolupracujeme so Základnou umeleckou školou s výtvarným, tanečným a hudobným odborom, pedagogicko-psychologickou poradňou, logopédmi. Škola sa prezentuje aj v regionálnej tlači a účasťou v rôznych súťažiach. Do budúcna chceme spolupracovať aj so zahraničnými MŠ cez projekt eTwinning.

eTwinning je komunita európskych škôl

V šk. r. 2018/2019 sme v bulharskej Sofii reprezentovali Slovenskú republiku, svoje pracovisko MŠ Bajzova, na pracovnom stretnutí iniciatívy TTI (Teacher Training Institutions) v rámci programu eTwinning. E-Twinning prepája univerzity, školy, materské školy v Európe a v ďalších krajinách s cieľom zlepšiť a zjednodušiť prácu pedagógov. Počas trojdňového pobytu sme boli aktívne na workshopoch a ďalších rokovaniach, výsledkom čoho bolo nadviazanie projektovej spolupráce s viacerými zahraničnými školami a materskými školami.

eTwinning zohráva dôlezitú úlohu v príprave učiteľov digitálneho veku a je plne podporovaná Európskou komisiou.