Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

 

???? OZNAM ????

 

Oznamujeme rodičom detí materskej školy, že všetky informácie ohľadom prevádzky materskej školy nájdete na novej webovej stránke: 

???? msbajzova.webnode.sk ????

https://msbajzova.webnode.sk

Facebook skupina: "MS Bajzova" alebo "MS Bajzova - elok. triedy" 

 

 

Zápis do MŠ Bajzova a elok. prac. V. Javorku v šk. r. 2024/2025

v riaditeľni MŠ Bajzova  9

 

14-16.05.2024 (nie skôr!)

 

Termín zápisu treba dodržať podľa nasledujúcich kritérií:

 

14.05.2024 od 8:00 – 16:00

Len pre deti s trvalým alebo prechodným pobytom  ulíc:

Bajzova, Bezručova, Bratislavská (po železničné priecestie, Bratislavská ul. 8367, Hečková, Hlinská (ľavá strana od križovatky Nešporova/Saleziánska smerom na Poľná, Kvetná, Ladiverová, Lenčová, Nešporová, Oravská, Poľná, Ružová, Svätoplukova, ul. Andreja Lemeša, ul. Gabriela Povalu, ul. V. Javorku)

15.05.2024 od 14:00 – 16:00

ostatné ulice

16.05.2024 od 08:00 – 10:00

ostatné ulice

 

V prípade, že Vám termín nevyhovuje,  vyberte si čas 07:00-18:00 a telefonicky sa objednajte na   t. č. 0910 337 883 LEN po dohode s riaditeľom MŠ.

Na zápis príde zákonný zástupca spolu s dieťatkom a jeho RODNÝM LISTOM  

 

Zákonný zástupca predloží:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa“*  TU
  • "Písomné vyhlásenie o doručovaní len 1 zák. zást" TU

Kritéria prijatia a ostatné informácie o zápise TU

 

 

Ak je prekážka, ktorá neumožňuje podpis oboch zákonných zástupcov, prosíme vypísať nasledujúce tlačivo: Podpis len 1 zákonného zástupcu na Žiadosti o prijatie do MŠ z dôvodu ťažko prekonateľných prekážok (napr. hospitalizácia pacienta, ktorý nie je schopný podpisovať, osoba vo výkone trestu) TU