Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

IČO 379 050 82

DIČ 202 176 07 52

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 0910 337 883

ŠJ 041724 26 81

úhrada stravy na účet ŠJ Bajzova: SK96 5600 0000 0003 3037 2018

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6.30 - 16.15
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 883

ŠJ elok. 0904 991 905

Číslo účtu ŠJ-elok: SK05 5600 0000 0003 0372 3003

 

???? OZNAM ????

 

Oznamujeme rodičom detí materskej školy, že všetky informácie ohľadom prevádzky materskej školy nájdete na novej webovej stránke:

 

???? msbajzova.webnode.sk ????

Facebook skupina: "MS Bajzova" alebo "MS Bajzova - elok. triedy" 

 

 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ sa budú vydávať do 30.6.2023 (konkrétny termín Vám včas oznámime)