Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

IČO 379 050 82

DIČ 202 176 07 52

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9 

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 0910 337 883

ŠJ 041724 26 81

úhrada stravy na účet ŠJ Bajzova: SK96 5600 0000 0003 3037 2018

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6.30 - 16.15
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 883

ŠJ elok. 0904 991 905

Číslo účtu ŠJ-elok: SK05 5600 0000 0003 0372 3003

FCB: https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

 


 

Vitajte na stránke MŠ Bajzova

Písomnosti potrebné k vytlačeniu nájdete v sekcii -  Pre rodičov - Pre rodičov