Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9 

Po - Pi: 6:30 - 16:30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 041/72 426 81

 

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6:30 - 16:30
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 883

 

Odhlasovanie stravy

Upozorňujeme odberateľov stravy, že odhlásiť stravu je nutné deň vopred, do 12:00 hod. Jedine v pondelok je možné odhlásenie zo stravy do 6:45 hod. Po tomto časi si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť obed do 12:30 hod. po telefonickom dohovore. Platí len pre MŠ Bajzova, nie pre elokované triedy.

 

Faktúry a zmluvy

 

Nájdete nás na facebooku:

    
     MŠ Bajzova

Sme tojtriedna materská škola nachádzajúca sa na Bajzovej ulici 9 v Žiline. Budova materskej školy je situovaná v pokojnom a príjemnom prostredí sídliska, mimo hlavných ciest. Pracujeme s víziou „ otvorená škola, druhý domov“, kde škola a rodičia tvoria spoločnú, vzájomne sa ovplyvňujúcu komunitu.

Vznikli sme už v roku 1975. Od roku 2004 sme právnym subjektom, ktorý je i naďalej štátnou školou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Žilina. Pred 5. rokmi sme sa rozrástli o ďalšie 2 triedy umiestnené na elokovanom pracovisku V. Javorku. 3 - 6-ročným detičkám a deťom s OŠD poskytujeme predprimárne vzdelávanie podľa štátneho vzdelávacieho programu. Navštevujú nás deti prevažne zo sídliska Hliny VI. a sídliska Solinky v Žiline. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje kolektív 11 pedagogických pracovníčok, kvalifikovaných učiteliek MŠ s viac ako 20 ročnou praxou. 

Spolupracujeme so základnými školami v našom okolí: Základná škola Gaštanová, Základná škola Limbová, Základná škola Vendelína Javorku a SZŠ Oravská cesta, kam najčastejšie odchádzajú deti do 1. ročníka. Úzko spolupracujeme so Základnou umeleckou školou s výtvarným, tanečným a hudobným odborom, pedagogicko-psychologickou poradňou, logopédmi. Škola sa prezentuje aj v regionálnej tlači a účasťou v rôznych súťažiach. Do budúcna chceme spolupracovať aj so zahraničnými MŠ cez projekt eTwinning.

eTwinning je komunita európskych škôl

V šk. r. 2018/2019 sme v bulharskej Sofii reprezentovali Slovenskú republiku, svoje pracovisko MŠ Bajzova, na pracovnom stretnutí iniciatívy TTI (Teacher Training Institutions) v rámci programu eTwinning. E-Twinning prepája univerzity, školy, materské školy v Európe a v ďalších krajinách s cieľom zlepšiť a zjednodušiť prácu pedagógov. Počas trojdňového pobytu sme boli aktívne na workshopoch a ďalších rokovaniach, výsledkom čoho bolo nadviazanie projektovej spolupráce s viacerými zahraničnými školami a materskými školami.

eTwinning zohráva dôlezitú úlohu v príprave učiteľov digitálneho veku a je plne podporovaná Európskou komisiou.