Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

 

 Všetky dôležité informácie, nájdete na facebooku - MSbajzova 

https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9 

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 041/72 426 81

 

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 88

SPRÁVA O VVČ, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH MŠ BAJZOVA 9, za rok 2019 - 2020 nájdete v sekcii "O nás"- Zameranie

OZNAM

Tento oznam sa týka rodičov detí elokovaných tried a rodičov detí, ktoré sú od septembra 2021 prijaté na elokované pracovisko.

Na stránke ZŠ V. Javorku je potrebné stiahnuť si ,,Zápisný lístok stravníka", vypísať a do 31.7.2021 od 8.00 - 12.00 ho odovzdať na vrátnici ZŠ V. Javorku.