Novinky

Novinky e-mailom


Program roka

 

AKCIE a OZNAMY MŠ 2022/2023

 27.02-3.3.2023 MŠ Bajzova zatvorenná z dôvodu opravy WC (prevádzka funguje LEN pre prihlásené deti na elok. prac. V. Javorku) 

 

Plán akcií na nasledujúce mesiace (môže sa meniť)

MAREC

27.2-3-3 Jarné prázdniny (MŠ Bajzova – prerábka WC). Elokované pracovisko V. Javorku - počas tohto týždňa v bežnom režime pre prihlásené deti z oboch MŠ

marec 2023 - VITAJTE V ROZPRÁVKE

7.3 CPPPaP el.

8.3 (10:00-10:45) Otvorená hodina pre Bajzovu v ZŠ V. Javorku

9.3 (10:00-10:45) Otvorená hodina pre elok. v ZŠ V. Javorku 10:00-10:45 v triede

9.3 Lezecká stena Bajzova

10.3 CPPPaP el.

20-24.3 Vesmír očami detí – výtvarná súťaž

13-17.3 Lyžiarsky výcvik

16.3 Lezecká stena elok.

 

22.3 „Deň vody“ (voliteľné)

27.3 Mestská knižnica Gaštanová (Bajzova + elok.)

            27-31.3 Veľkonočné prípravy (sviatky a tradícia)

            tvorivé dielne so ZŠ Limbová

 

APRÍL

3-5.4 Pletenie korbáčov (Kuric)

6.4-11.4 Veľkonočné prázdniny (Zelený štvrtok, VP, Veľ.pond.+utor.)

12-14.4 Zápis do ZŠ

 

  18.4 ZÚBKY 9:00 Zajkovia, 9:30 Mravčekovia

  19.4 ZÚBKY elok. 9:00 (Sovičky)

  21.4 MŠ Bajzova – Separkovia v akcii "DEŇ ZEME"(22.4) zber odpadu

  27.4 Rodič. Zdr iba pre oteckov III.B Mravčekovia

 

MÁJ

               2.5 ZÚBKY 9:00 Zajkovia, 9:30 Mravčekovia

            3.5 ZÚBKY elok. 9:00 (Sovičky)

10-12.5 Zápis do MŠ

BESIEDKY:

15.5 Besiedka I.A + besiedka elok.II.E

16.5 Besiedka I.B + + I.E

16.5 Pažická 9:00 Bajzova, 10:30 elok.

17.5 Besiedka II.B

18.5 Besiedka III.tr.. (III. tr.- kaderníčky)

19.5 „Deň včiel" (20.5)

22-26.5 PLAVÁREŇ (od 9:00)

29-2.6 PLAVÁREŇ (od 8:00)

 

JÚN

1.6 MDD „Sladkostička pre detičky“ (program bude až po plavárni)

1.6 „Bublinková párty“

5-9.6.Týždeň detských radostí (zodp. p. uč. na elok. určí Janka M.)

5.6 Letná olympiáda – športové hry

6.6 Bimbamkuku v šk. záhrade obe MŠ o 9:00 (Košová)

7.6 Škola hrou s technikou (Syrovatková, Macurová)

8.6 Indiánske šarivari (Šamajová, Drevenáková) + ADAPTAČNÝ

9.6 Kolobežkové preteky (Žuchová)

15.6 ADAPTAČNÝ

19.6 Divadlo deti-deťom (predškoláci vystúpenie)

20.6 Rozlúčka so škôlkou elok (fotoknihy, torta, tablo)

21.6 Rozlúčka so škôlkou Bajzova (fotoknihy, torta, tablo)

ROZLÚČKA SO ŠkôLKOU

 • fotoknihy (Ľubka (+MŠ prerábka) + Slávka)

 • torta

 • tablo – len deti, čo idú do školy

 • darček (napr. obraz)

22.6 ENVIRO DEŇ „OBLEČ sa do zeleného“ (zodp. Brňak. - projekt+plagát)

22.6 ADAPTAČNÝ

JÚL

30.7 „Deň priateľstva“ Deti nakreslia obrázok pre deti z MŠ Suvorovova

 

Navrhované aktivity:

NOC V ŠkôLKE

PIKNIK

VÝLET (Bôrický park)

 

OKTÓBER

14. október je Svetový deň umývania rúk mydlom,
je celosvetový deň presadzovania práva, ktorý sa venuje zvyšovaniu

povedomia a porozumenia o dôležitosti umývania rúk mydlom
ako
účinného a dostupného spôsobu prevencie chorôb a záchrany životov.

 

Dôležitý oznam pre MŠ Bajzova aj elokované triedy!!!!

Od 19.10.-8.11.2022 bude prebiehať na MŠ Bajzova, aj na elokovaných triedach v rámci prevencie, program ZDRAVÝ ÚSMEV.

 Program je zameraný na edukáciu detí predškolského veku s témami:

ústna hygiena, anatómia, výživa. 
Jedna téma by sa mala zvládnuť za pol hodinu, podľa počtu detí.
Spolu budú 3 návštevy v čase odsúhlasenom škôlkou, všetky pomôcky máme pripravené, program nie je spoplatnený. 
 
Termíny edukácie pre jednotlivé triedy:
 
Elokovaná trieda-SOVIČKY: čas o 9.00 hod.
19.10.2022
26.10.2022
9.11.2022
 
MŠ Bajzova-MRAVČEKY o 9.00 hod.a ZAJAČIKOVIA o 9.45 hod.
18.10.2022
25.10.2022
8.11.2022
Na tieto dni budú deti potrebovať ZUBNÉ KEFKY.
 
 • 2.11 Logopédia

 • 4.11 SV. deň MŠ – športový deň – Oravská, tartanová dráha MŠ Bajzova

 • 8.11 o 9:00 Zúbky

 • 11.11.2022 Konzultácie logopédia - MŠ Bajzova

 • 11.11 „Martin na bielom koni“

 • 14.11 + 15.11 Sv. deň nevidiacich 14.11 + Sv. deň tolerancie 16.11.2022

 • 14-16.11 Nosiť knihy

 • 15.11 III. tr. Počítače Limbová

 • 16.11 Rozprávka je umenie 9:30 MŠ Bajzova

 • 17.11 Prázdniny

 • 21.11 Sv. deň pozdravov 21.11

 • 24.11 Lezecká stena 3. tr.

 • 25.11 „Katarína na ľade a…“

 • 28.11-2.12 „Tešíme sa na Mikuláša“

 • 30.11.2022 Deň počítačovej bezpečnosti

 • 30.11 „Od Ondreja do Vianoc“ (tradície)

 • 1.12 Lezecká stena 3. tr. Bajzova

 • 5-9.12. 2022 Týždeň detských radostí - MŠ Bajzova (Rodičia donesú niečo chutné)

  • 5.12 Mikuláš + Pažická

  • 6.12 „Tichá noc“ (piesne)

  • 7.12

   • I.A+I.B „Tvorivé dielne s rodičmi“ 15:00 hod.

   • II a III „List Ježiškovi“

  • 8.12

   • II a III. tr. „Tvorivé dielne s rodičmi“ 15:00 hod.

   • I.A+I.B „List Ježiškovi“

  • 9.12 „Vo vianočnej pekárni“

 • 8.12 Lezecká stena 3. tr. Bajzova -

 • 15.12 Lezecká stena 3. tr. Bajzova

 • 12-16.12. 2022 Krabica plná prekvapení

 • 23.12 – 6.1 Vianočné prázdniny ZŠ

 

JANUÁR 2023

1.1-8.1 Zatvorená MŠ

12.1 Ocenárium

19.1 Lezecká stena 3. tr. Bajzova

 

24.1 Divadlo ZŠ Limbova

26.1 Staráme sa o zvieratká v zime „Vtáčia búdka“

30.1 Workshop Peťo Adamov

8:00 elok.

9:15 Bajzova (Lienka a Včielky)

10:10 Bajzova (Zajkovia a Mravčekovia)

Logopédia

 

FEBRUÁR

1.2 Testy šk. zrelosti pre prihlásené deti

2.2 Korčuľovanie (II a III. tr. Bajzova + elok II.E pre prihlásené deti) 9:30 – 11:30. Odchod z MŠ 8:30

3.2 Korčuľovanie 10:15 – 12:15. Odchod z MŠ 09:30.

6.2 Korčuľovanie 8:30 – 10:30. Odchod z MŠ 07:4

7.2 Zatvorená MŠ z dôvodu výpadku elektriky SSE

8.2 Zatvorená MŠ z dôvodu výpadku elektriky SSE

9.2 Korčuľovanie 9:30-11:30

10.2 Korčuľovanie 11:15-12:15

11.2 „112“ Záchranari

13-17.2 Príprava na FAŠIANGY - TURICE

14.2 Testy šk. zrelosti pre prihlásené deti (Bajzova o 8:00)

14.2 „Srdiečkový deň“

16.2 Lezecká stena 3. tr. Bajzova

20.2 Divadlo p. Pažická – Fašiangy (9:00 Bajzova, 10:30 elok.)

21.2 Testy šk. zrelosti pre prihlásené deti (Bajzova o 8:00)

21.2 KARNEVAL

22.2 Popolcová streda

22.2 Testy šk. zrelosti pre prihlásené deti (Bajzova o 8:00; II a III. tr.)

Škola hrou s technikou - Deti vyrobia v technickej dielni darček pre deti z MŠ Suvorovova (Z: p. uč. Z. Macurová, Syrovatková)