Novinky

Novinky e-mailom


Zmluvy a faktúry

DOKUMENTÁCIA MŠ

Školský poriadok

Zoznam objednávok:

SOCIÁLNY FOND

 

Rok 2022- 2023

Rok 2022-2023 - ŠJ - KNIHA FAKTÚR

Rok 2024 ŠJ - KNIHA FAKTÚR

 

 Rok 2021

Rok 2012 

Zoznam zmlúv:

 • Kolektívna zmluva 2012
 • Zmluva o poskytovaní služieb odpad ŠJ (4 prílohy)
 • Zmluva o spracovaní a vedení presonálnej a mzdovej agendy (3 prílohy)
 • Zmluva o preprave a zneškodňovaní odpadu (3 prílohy)
 • Zmluva ŠJ Mittelham
 • Kúpna zmluva CBA Slovakia a.s.
 • Zmluva zo ZUŠ L. Arvaya
 • Darovacia zmluva 2013 (2 prílohy)
 • Zmluva o dodávke plynu
 • Zmluva o zneškodňovaní odpadu (2 prílohy)
 • Zmluva o združenej dodávke elektriny (4 prílohy)
 • Zmluva o zbere kuchynského odpadu (( 2 prílohy)
 • Kolektívna zmluva 2014 (príloha Ä?.3)
 • Kolektívna zmluva 2015 (príloha Ä?.4)
 • Zmluva o dodávke tepla( 3 prílohy)
 • Zmluva o zbere a odvoze kuchynského odpadu (4 prílohy)
 • Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre šk. rok 2015/2016 ( 4 prílohy)
 • Darovacia zmluva 2014 ( 2 prílohy)
 • Darovacia zmluva 2015 ( 2 prílohy)
 • Zmluva Bytterm ( 3 prílohy)
 • Zmluva -  krúžky
 • Rámcová dohoda ( 3 prílohy)
 • Kúpna zmluva CBA ( 2 prílohy)
 • Kúpna zmluva Ryba ( 2 prílohy)
 • Kúpna zmluva COOP ( 2 prílohy)
 • Kúpna zmluva Atlanta ( 3 prílohy)
 • LicenÄ?ná zmluva ( 2 prílohy)
 • Poplatok za komunálny odpad
 • Zmluva o elektronickej komunikácii ( 2 prílohy)
 • Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ( 2 prílohy)
 • Kolektívna zmluva 2016 ( 2 prílohy)
 • Darovacia zmluva
 • Daň za komunálny odpad
 • Darovacia zmluva 2016 ( 2 prílohy)
 • Dohoda o záujmovom krúžku
 • Nájomná zmluva ( 3 prílohy)
 • Zber kuchynského odpadu 2016 ( 4 prílohy)
 • Rozklad biologického odpadu
 • Zmluva o spolupráci - Nadácia spolo?ne pre región ( 3 prílohy)
 • Zmluva o odvoze odpadu ( 3 prílohy)
 • Zmluva za komunálny odpad
 • Dohoda o fakturácii elektrickej energie
 • Zmluva o dielo GMC ( 7 príloh )
 • Darovacia zmluva ( 1 príloha)
 • Zmluva ŠJ ( 2 prílohy)
 • Zmluva SSE ( 3 prílohy)
 • Kolektívna zmluva 2018 ( 2 prílohy )
 • Zmluva SSE ( 10 príloh )
 • Dodatok zmluvy SSE ( 3 prílohy )
 • Zmluva OOÚ ( 4 prílohy )
 • Komunálny odpad ( 3 prílohy )
 • KZ 2018 dodatok (  3 prílohy )
 • Zmluva Espik ( 2 prílohy )
 • Smernica strava
 • KZ dodatok 2018
 • Darovacia zmluva 2018 - Nadácia spoločne pre región ( 2 prílohy )
 • Kolektívna zmluva 2019 - dodatok (3 prílohy)
 • Zmluva Ďuroška (2 prílohy)
 • Zmluva o zbere a odvoze odpadu (3 prílohy)
 • Nájomná zmluva AJ p. Kollárová (2 prílohy)
 • Nájomná zmluva AJ p- Martáková (2 prílohy)
 • Darovacia zmluva, nadácia 2% daní (2 prílohy
 • Darovacia zmluva, nadácia KIA - Technická škôlka (6 príloh)
 • Zmluva o komunálnom odpade 2020
 • Zmluva na servis nákladných zdvíhacích zariadení
 • Zmluva SSE 2020 (11 príloh)
 • Zmluva GDPR (2 prílohy)
 • Kúpna zmluva 2021
 • Nadácia-Darovacia zmluva (2 prílohy)
 • Zmluva o dovoze stravy (2 prílohy)
 • Mesto odpad (3 prílohy)
 • Grant KIA (6 príloh)
 • Zmluva ZŠ Martinská-školské stravovanie (3 prílohy)
 • Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb (4 prílohy)
 • Zmluva Rajo (5 príloh)
 • Darovacia zmluva (2 prílohy)
 • Zmluva o príprave a dovoze stravy (4 prílohy)
 • Zmluva o dielo
 • Príloha k zmluve o dielo
 • Zmluva o aktivácii internetu (2 prílohy)
 • Zmluva o aktivácii internetu (2 prílohy)
 • Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb (3 prílohy)
 • Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
 • Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb júl 2022
 • Zmluva o poskytovaní služieb-výťah
 • SSE oznámenie o ukončení dodávky
 • SSE zmluva o pripojení
 • Zmluva so Slovak Telekom (10 príloh)
 • Preberací protokol-podlaha
 • KZVS 2023.-24
 • KZVS 2022-verejná služba (dodatok KZVS-verejná služba)
 • Dohoda o zabezpečení odbornej praxe

Zoznam faktúr:

 • Faktúry od r. 2012

Zoznam faktúr:

2012 - janurár - december

2013 - január - február

2013 - marec

2013 - apríl

2013 - máj - ŠJ

2013 - máj

2013 - jún

2013 - jún - ŠJ 

2013 - júl

2013 - október

2013 - december

2013 - november, december ŠJ

2013 - november, december ŠJ

2014 - január

2014 - február

2014 - január, február 

2014 - marec, apríl

2014 - máj, jún

2014 - júl

2014 - august

2014 - august, september, október

2014 - november, december

2015 - január

2015 - február

2015 - september, október  ŠJ

2015 - november, december ŠJ

2015 - marec

2015 - január, február, marec ŠJ

2015 - apríl, máj

2015 - jún

2015 - júl

2015 - august, október

2015 - marec,júl ŠJ

2015 - september, október ŠJ

2015 - november

2015 - december

2015 - november, december ŠJ

2016 - január ŠJ

2016 - január, február

2016 - február SJ

2016 - marec SJ

2016 - apríl SJ

2016 - júl, august ŠJ

2016 - september, október, november ŠJ

2016-2017 december, január ŠJ

2017 - február, marec ŠJ

2017 - apríl, máj ŠJ

2017 - jún, júl, august, september ŠJ

2017-2018 október, november, december, január, február, marec ŠJ

2018 - júl, august, september ŠJ

2018 - október, november, december ŠJ

2018 - december ŠJ

2019 - január, február ŠJ

2019 - FA odpad

2019 - marec, apríl, máj ŠJ

2019 - jún, júl, august ŠJ

2019 - september, október, november ŠJ

2019 - 2020 december, január, február ŠJ

2020 - marec, apríl ŠJ

2020 - jún, august ŠJ

2020 - september, október ŠJ

2020 - november, december ŠJ

2021 - január, február ŠJ

2021 - marec, apríl ŠJ

2021 - máj, jún ŠJ

2021 - júl, august ŠJ

 

 

 

Zoznam zmlúv

Zmluva o poskytovaní služieb - 1

Zmluva o poskytovaní služieb - 2

Zmluva o poskytovaní služieb - 3

Zmluva o poskytovaní služieb - 4

Zmluva o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy.

Zmluva o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy.

Zmluva o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy.

Zmluva o preprave a zneškodňovaní odpadu.

Zmluva o preprave a zneškodňovaní odpadu.

Zmluva o preprave a zneškodňovaní odpadu.

Zmluva o preprave a zneškodňovaní odpadu.

Kolektívna zmluva 2012

Zmluva ŠJ Mittelham

Kúpna zmluva CBA Slovakia a.s.

Zmluva zo ZUŠ L. Arvaya

Darovacia zmluva 2013 - 1

Darovacia zmluva 2013 - 2

Darovacia zmluva 2014 - 1

Darovacia zmluva 2014 - 2

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o zneškodňovaní odpadu - príloha

Zmluva o zneškodňovaní odpadu - príloha 

 Zmluva o združenej dodávke elektriny - 1

Zmluva o združenej dodávke elektriny - 2

 

Zmluva o združenej dodávke elektriny - 3

Zmluva o združenej dodávke elektriny - 4

Zmluva o zbere kuchynského odpadu - príloha 4

Zmluva o zbere kuchynského odpadu - príloha 5

Kolektívna zmluva - príloha Ä?. 4

Zmluva o dodávke tepla - 1

Zmluva o dodávke tepla - 2

Zmluva o dodávke tepla - 3

Zmluva o zbere a odvoze kuchynského odpadu - 1

Zmluva o zbere a odvoze kuchynského odpadu - 2

Zmluva o zbere a odvoze kuchynského odpadu - 3

Zmluva o zbere a odvoze kuchynského odpadu - 4

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny - 1

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny - 2

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny - 3

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny - 4

Darovacia zmluva 2015 - 1

Darovacia zmluva 2015 - 2

Zmluva Bytterm - 1

Zmluva Bytterm - 2

Zmluva Bytterm - 3

Zmluva - krúžky 

Rámcová dohoda - 1

Rámcová dohoda - 2

Rámcová dohoda - 3

Kúpna zmluva CBA - 1

Kúpna zmluva CBA - 2

Kúpna zmluva Ryba  - 1

Kúpna zmluva Ryba - 2

Kúpna zmluva COOP - 1

Kúpna zmluva COOP - 2

Kúpna zmluva Atlanta - 1

Kúpna zmluva Atlanta - 2

Kúpna zmluva Atlanta - 3

LicenÄ?ná zmluva - 1

LicenÄ?ná zmluva - 2

Poplatok za komunálny odpad

Zmluva o elektronickej komunikácii - 1

Zmluva o elektronickej komunikácii - 2

Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd - 1

Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd - 2

Kolektívna zmluva 2016 - 1

Kolektívna zmluva 2016 - 2

Darovacia zmluva

Daň za komunálny odpad

Ä?estné vyhlásenie - 1

Ä?estné vyhlásenie - 2

Darovacia zmluva 2016 - 1

Darovacia zmluva 2016 - 2

Dohoda o záujmovom krúžku

Nájomná zmluva - 1

Nájomná zmluva - 2

Nájomná zmluva - 3

Zber kuchynského odpadu - 1

Zber kuchynského odpadu - 2

Zber kuchynského odpadu - 3

Zber kuchynského odpadu - 4

Zmluva o spolupráci 1

Zmluva o spolupráci 2

Zmluva o spolupráci 3

Zmluva o odvoze odpadu - 1

Zmluva o odvoze odpadu - 2

Zmluva o odvoze odpadu - 3

Zmluva za komunálny odpad

Dohoda o fakturácii elektrickej energie

Zmluva o dielo GMC - 1

Zmluva o dielo GMC - 2

Zmluva o dielo GMC - 3

Zmluva o dielo GMC - 4

Zmluva o dielo GMC - 5

Zmluva o dielo GMC - 6

Zmluva o dielo GMC - 7

Darovacia zmluva 

Darovacia zmluva - 1

Zmluva ŠJ - 1 

Zmluva ŠJ - 2

Zmluva SSE - 1

Zmluva SSE - 2

Zmluva SSE - 3

KZ 2018 - 1

KZ 2018 - 2

Zmluva SSE - 1

Zmluva SSE - 2

Zmluva SSE - 3

Zmluva SSE - 4

Zmluva SSE - 5

Zmluva SSE - 6

Zmluva SSE - 7

Zmluva SSE - 8

Zmluva SSE - 9

Zmluva SSE - 10

Zmluva SSE - 11

Dodatok zmluvy SSE - 1

Dodatok SSE - 2

Dodatok SSE - 3

Zmluva OOÚ - 1

Zmluva OOÚ - 2

Zmluva OOÚ - 3

Zmluva OOÚ - 4

Komunálny odpad - 1

Komunálny odpad - 2

Komunálny odpad - 3

KZ 2018 dodatok - 1

KZ 2018 dodatok - 2

KZ 2018 dodatok - 3

Zmluva Espik -  1

Zmluva Espik - 2

Smernica strava

KZ dodatok 2018

Darovacia zmluva 2018 - Nadácia spoločne pre región - 1

Darovacia zmluva 2018 - Nadácia spoločne pre región - 2

Kolektívna zmluva 2019 -  1 príloha

Kolektívna zmluva 2019 - 2 príloha

Kolektívna zmluva 2019 - 3 príloha

Zmluva Ďuroška - 1

Zmluva Ďuroška - 2

Zmluva o zbere a odvoze odpadu

Zmluva o zbere a odvoze odpadu - 1

Zmluva o zbere aodvoze odpadu - 2 

Nájomná zmluva AJ p. Kollárová - 1

Nájomná zmluva AJ p. Kollárová - 2

Nájomná zmluva AJ p. Martáková - 1

Nájomná zmluva AJ p. Martáková - 2

Darovacia zmluva, nadácia 2% daní - 1

Darovacia zmluva, nadácia 2% daní - 2

Darovacia zmluva, nadácia KIA - Technická škôlka - 1

Darovacia zmluva, nadácia KIA - Technická škôlka - 2

Darovacia zmluva, nadácia KIA - Technická škôlka - 3

Darovacia zmluva, nadácia KIA - Technická škôlka - 4

Darovacia zmluva, nadácia KIA - Technická škôlka - 5

Darovacia zmluva, nadácia KIA - Technická škôlka - 6

Komunálny odpad - 1

Komunálny odpad - 2

Komunálny odpad - 3

Servis zdvíhacích zariadení - 1

Servis zdvíhacích zariadení - 2

Servis zdvíhacích zariadení - 3

Servis zdvíhacích zariadení - 4

Servis zdvíhacích zariadení - 5

Servis zdvíhacích zariadení - 6

Zmluva SSE 2020 - 1

Zmluva SSE 2020 - 2

Zmluva SSE 2020 - 3

Zmluva SSE 2020 - 4

Zmluva SSE 2020 - 5

Zmluva SSE 2020 - 6

Zmluva SSE 2020 - 7

Zmluva SSE 2020 - 8

Zmluva SSE 2020 - 9

Zmluva SSE 2020 - 10

Zmluva SSE 2020 - 11

Zmluva GDPR - 1

Zmluva GDPR - 2

Kúpna zmluva 2021

Nadácia-Darovacia zmluva - 1

Nadácia-Darovacia zmluva - 2

Zmluva o dovoze stravy - 1

Zmluva o dovoze stravy - 2

Mesto odpad - 1

Mesto odpad - 2

Mesto odpad - 3

Grant KIA - 1

Grant KIA - 2

Grant KIA - 3

Grant KIA - 4

Grant KIA - 5

Grant KIA - 6

Zmluva ZŠ Martinská - 1

Zmluva ZŠ Martinská - 2

Zmluva ZŠ Martinská - 3

Zmluva strava Limbová - 1 

Zmluva strava Limbová - 2

Zmluva strava Limbová - 3

Zmluva strava Limbová - 4

Zmluva Rajo -1

Zmluva Rajo - 2

Zmluva Rajo - 3

Zmluva Rajo - 4

Zmluva Rajo - 5

Darovacia zmluva - 1

Darovacia zmluva - 2

Zmluva o príprave a dovoze stravy -1

 Zmluva o príprave a dovoze stravy-2

  Zmluva o príprave a dovoze stravy-3

  Zmluva o príprave a dovoze strav-4

Zmluva o dielo

Príloha k zmluve o dielo

Aktivácia internetu-1

Aktivácia internetu-2

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb-1

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb-2

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb-3

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb júl 2022

SSE oznámenie o ukončení dodávky

Zmluva o pripojení SSE

Zmluva so Slovak Telekom-1

 Zmluva so Slovak Telekom-2

 Zmluva so Slovak Telekom-

 Zmluva so Slovak Telekom-4 

Zmluva so Slovak Telekom-5

Zmluva so Slovak Telekom-

Zmluva so Slovak Telekom-7 

Zmluva so Slova k Telekom-8

Zmluva so Slova k Telekom-9

Zmluva so Slovak Telekom-10

Preberací protokol-podlaha

KZVS 2023/2024

Dodatok ku KZ

KZVS 2022-verejná služba

KZVS 2022-verejná služba dodatok

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe